Hjernen og følelser

Joesph LeDoux beskriver i sin bog “den emotionelle hjerne” hvordan negative følelsesmæssige situationer påvirker strukturen amygdala i hjernen som hermed vil blive mere aktiv. Hvis der sker skader i denne struktur vil med efterfølgenende have svært ved at aflæse andres ansigtsudtryk især vrede eller frygt. Dette gælder både hos dyr og mennesker. Amygdala er derfor […]

Continue Reading

Skinners teori om reinforcement

Skinners teorier var baseret på kontrolerede videnskabelige metoder så de kunne bevises. Det var ham som for alvor gjorde psykologi til en videnskabelig disciplin. Han interesserede sig kun for de dele af psykologi som kunne måles eller blive brugt til kontrollerede eksperimenter. Skinner mente i modsætning til Pavlov at det var resultatet af en handling […]

Continue Reading

Instinkter

Kuos tanker Kuo beskriver alt det som ikke passer ind på psykologernes teorier om opførsel som instinkter. Han udtaler at tidligere undersøgelser er gået i den forkerte retning fordi at man har undersøgt hvordan man kan opbygge en “natur” i et dyr frem for at undersøge den “natur(instinkter)” som allerede er i dyret. Han lavede […]

Continue Reading

Opførsel gennem gentagelser af Guthrie

Guthrie mente ikke at “conditioning” (læring) behøvede nogen “reinforcement” (manipulation) for at blive succesfuldt. Han mente at associationen mellem en stimulans og ens handling blev skabt ved første gang de er i sammenhæng (altså ikke gennem gentagelser af eksperimentet) med hinanden. Han baserede sin teori på bla. eksperimentet med katten hvor den, efter den første […]

Continue Reading

Opdragelse

I slutningen af det 20 århundrede havde mange psykologer konkluderet at man ikke kunne studere psykologi udelukkende på baggrund af introperspektiver metoder (ved at lære sig selv at kende) men at man blev nødt til også at lave eksperimenter i laboratoriet. Watson udtaler at en sand videnskabelig psykologi ikke omhandler mentale stadier men fokuserer på […]

Continue Reading

Conditioning

Ivan lavede en masse forsøg på hunde hvor han testede hvor meget de savlede når de blev fodret. Han opdagede at hundene ikke kun savlede mens de spiste maden men også bare af lugten af mad. Pavlov begyndte derfor at undersøge sammenhængen mellem forskellige stimulanser og deres effekt. Han testede det blandt andet ved altid […]

Continue Reading