Honey & Mumfords læringsmodel

Peter Honey og Alan Mumford har du fra Kolbs læringsmodel skabt deres egen læringsmodel: nemlig Honet & Mumfords læringsmodel. I denne model har de bygget videre på Kolbs læringsmodel ud fra 4 forskellige læringspersonligheder. Activist Svarer til Kolbs Accoodation Activists learn by doing. De hopper bare ud i det. De har en openmind i forhold […]

Continue Reading

Kolbs læringsteori

Ifølge Kolb er der 4 stadier som foregår i en cirkel der påvirker hinanden: Concrete experience En konkret oplevelse eller situation, eller man genoplever en situation. Reflective observation Reflekterende observation af den nye situation. Især undren over oplevelse og forståelsen af det. Abstract conceptualisation Man får en ny ide ud fra sin refleksion som man […]

Continue Reading

Intelligens

Charles Darwin laver sin evolutionsteori hvor han debatterer om intelligens i generne eller om de er skabt af omgivelserne. Francis lavede en undersøgelse og konkluderede at intelligens var skabt ved fødslen. PÅ samme tid lavede Wundt også sin ide omkring IQ og forsøgte at måle det. Binet var interesseret i intelligens i børn og opdagede […]

Continue Reading