Gestalt terapi af Perls

Kant siger at vi ikke kan vide hvad der er ude i verden fordi at vores viden afhænger af vore hjerner og sanser. Vi ved ikke hvordan tingene er i sig selv men kun gennem vores oplevelser med dem. Gestalt terapi anvender disse tanker og går ud på at vi skal huske det komplekse ved […]

Continue Reading

Kleins teori om depression

Ifølge Newton hænger verden sammen således at en kraft imødegås af en modstående kraft. Vi ser disse modstående krafter gennem hele vores liv hvor to af de største er liv og død. Sigmund Freud mener at for at undgå at blive ødelagt af vores eget død instinkt har vi et narsassistisk instikt (libido) som skubber […]

Continue Reading

Jungs teori om achetypes

Jung var interesseret i hvordan man i forskellige dele af verden med forskellige kulturer havde fortællinger som var næsten ens i form af gamle folkesagn gennem symboler og myter. Han mente at mennesket måtte have en slags fælles hukommelse “collective memory” siden man i alle kulture bruger de samme slags symboler. Denne “hukommelse” følger med […]

Continue Reading

Adler om selvtillid

Adler mente at en persons psykologi også bestod af ens nutid og bevidsthed samt det sociale og ens omgivelser. Adler interesserede sig især for en persons selvtillid. Hans interesse startede da han arbejde med patienter med fysiske vanskeligheder hvor han på den ene side kunne se en del patienter som klarede sig rigtig godt atletisk […]

Continue Reading

Freuds psykoanalyse

Vores underbevidsthed er det mest diskuterede i psykologi. Man mener at det indeholder vores oplevelser og vores virkelighed mener er uden for vores bevidsthed og kontrol. Det er gennem dette at vi får alle vores oplevelser, tanker og følelser. Freud var den første som rigtig begyndte at beskæftige sig med underbevidstheden da man før i […]

Continue Reading

Wolpes behandling af angst

Freund mente at angst kommer fra at kommer fra en konflikt med en kraft dybt inde i sit sind. Denne konflikt kan kun gå gennem en lang, introperspektiv analyse af ens bevidste og ubevidste sind. Wolpe havde dog kurreret soldater med post traumatisk stress og mente ikke at Freunds metode var effektiv. Det at snakke […]

Continue Reading

Skinners teori om reinforcement

Skinners teorier var baseret på kontrolerede videnskabelige metoder så de kunne bevises. Det var ham som for alvor gjorde psykologi til en videnskabelig disciplin. Han interesserede sig kun for de dele af psykologi som kunne måles eller blive brugt til kontrollerede eksperimenter. Skinner mente i modsætning til Pavlov at det var resultatet af en handling […]

Continue Reading

Hukommelsens placering i hjernen af Lashley

Lashley interesserede sig for hvad der sker i hjernen når man lærer. Psykologer mente at “conditioning” forudsage kemiske eller elektriske ændringer i hjernen. Lashley ville lokalisere hvor i hjernen vores hukommelse sad. Han lavede eksperimenter på rotter hvor han fik dem til at løbe gennem en labyrint. Efterfølgende lavede han hjertekirurgi på dem hvor han […]

Continue Reading

Instinkter

Kuos tanker Kuo beskriver alt det som ikke passer ind på psykologernes teorier om opførsel som instinkter. Han udtaler at tidligere undersøgelser er gået i den forkerte retning fordi at man har undersøgt hvordan man kan opbygge en “natur” i et dyr frem for at undersøge den “natur(instinkter)” som allerede er i dyret. Han lavede […]

Continue Reading