Myers Briggs personlighedstyper

Katherine Cook Briggs og Isabel Briggs Meyer udgav i 1944 deres teori om personlighedstyper. Disse personlighedstyper er baseret på Carl Jungs teori om personlighedstyper. Ifølge teorien er der 16 forskellige personligheder som er baseret på de følgende faktorer:

Introvert vs. ekstrovert

Introværte foretrækker stilhed og får energi af at være alene. Ekstroværte derimod elsker at snakke med mennesker og får energi af at være i andres selskab.

Sensing vs. Intuition

Sansende personer er bedst til de konkrete ting mens intuitive personer er bedre til det abstrakte. 

Thinking vs. Feeling

Tænkende personer tager beslutninger på b baggrund af logik og fakta. Følende personer derimod tage beslutninger på empati og deres egne så vel som andres følelser.

Judging vs. Perceiving

Vurderende (judging) personer sætter pris på struktur og organisering. Opfattende (perceiving) personer kan lide at holde deres muligheder åbne og kan nemt tilpasse sig sine omgivelser.

Hver personlighedstype er altså en kombination af de 4 bogstaver fx. ISTJ

Hvad kan det bruges til?

Formålet med disse personlighedstyper er at forstå hvorfor vi reagerer som vi gør og hvorfor nogen reagerer anderledes end andre. Typerne kan bruges til at få en bedre forståelse for sig selv, men kan også bruges i forhold til ledelse og gruppearbejde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *