Winnicotts teori om adaption og børneopdragelse

Mange mener at hvis et barn har lidt vil det kunne få det godt i en anden familie som give det kærlighed. Barnet får det bedre gennem accept og hjælp men det er ikke alt som er brug for. Winnicott mener nemlig at der bliver dannet et helt særligt bånd mellem en nyfødt og sin mor. Han mener ikke at man bare kan tage et adopteret barn ind i sit hjem og elske det men at man faktisk må tolerere at man hader det. Han mener at et barn kun kan tro at det er elsket efter at det er blevet hadet. Han mener at når et barn bliver fjernet fra en dårlig familie og kommer ind i en ny, sund en vil barnet ubevidst danne håb. Men dette håb er associeret med frygt efter at have oplevet så meget smerte. Denne frygt beskytter barnet mod håbet som kan føre til skuffelse. Denne frygt kan ses i form af vredesudbrud mod de nye forældre og kaldes “antisocial tendensies”. Had er altså en del af healingpprocessen. Børn som kommer fra en ødelagt familie leder ubevidst efter sine forældre og følelser som barnet havde omkring sine forældre vil dermed blive flyttet over på andre voksne. Barnet har dermed indprentet haden og ser det også når der ikke længere er had. Barnet begynder dermed at teste sit nye miljø ud og har brug for at se at disse nye forældre kan hade objektivt. Der er mange måder at et barn kan vise had og prøve at bevise at det ikke er værd at blive elsket. Denne reaktion sker fordi at barnet ubevidst prøver at beskytte sig selv for at blive elsket og dermed undgå den skuffelse som kan følge. 

Det er normalt at disse handlinger som barnet gør mod de nye forældre såvel som andre autoriteter en masse dårlige følelser. Winnicott siger at det er vigtigt at man accepterer disse følelser frem for at benægte dem. Det er dog vigtigt at man ikke handler på disse følelser på en negativ måde da det bare bekræfter over for barnet at det ikke er kærligheden værd. Man skal i stedet bare tolerere det. 

Winnicott mener også at had er en del af opdragelsen i en familie hvor barnet ikke har oplevet svigt da der både vil opstå had fra morens side mod barnet og omvendt. Man skal bare ikke handle på dette had. Hvis en mor ikke accepterer at hun hader sin baby vil hun vende hadet mod sig selv i stedet.

Det samme forhold gælder også mellem en therapist og en klient. Klienten tester terapeutens reaktion på klientens følelser, fordi at terapeuten fungerer som en autoritetsfigur som er stærk og pålidelig. 

Personer relateret til teorien

  • Donald Winnicott

  • Sigmund Freud

  • Melanie Klein

  • Virginia Axline

  • Alice Miller

Værker relateret til adoption og børneopdragelse

  • “Hate in the countertransference” af Winnicott

  • “Transitional objects and transitional phenomena” af Winnicott

  • “The theory of the parent-infant relationship” af Winnicott

  • “The dreams of the giftet child” af Miller

  • “8 principles of play therophy” af Axline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *