Kolbs læringsteori

Ifølge Kolb er der 4 stadier som foregår i en cirkel der påvirker hinanden: 

Concrete experience

En konkret oplevelse eller situation, eller man genoplever en situation.

Reflective observation

Reflekterende observation af den nye situation. Især undren over oplevelse og forståelsen af det.

Abstract conceptualisation

Man får en ny ide ud fra sin refleksion som man har omkring oplevelsen eller at man foretager ændringer i sin tidligere ide.

Active experimentation

Personen udfører sin ide i den virkelige verden for at få en oplevelse eller situation.

Forskellige mennesker foretrækker forskellige former for læring. Ens foretrukne læringsform afhænger af forskellige forhold “For example, social environment, educational experiences, or the basic cognitive structure of the individual.” Ens lærestil er en blanding hans to ud af fire variable: altså oplevelse, refleksion, ideer og udførelse. 

Processing

Hvordan vi approacher en opgave. 

Perception

Vores følelser og følelser omkring det.

Vi kan ikke både tænke og føle på samme tid fordi de er skråt for hinanden på aksen.

Vores lærestil er enten det ene eller det andet. Gennem dette er der 4 måder at lære på:

Diverging

Feeling and watching

Social arbejder

Ser tingene fra forskellige perspektiver og er sensitive. Samler information og bruger deres fantasi til at løse problemer. De er bedst til at se konkrete situationer fra forskellige synspunkter. 

Bedst i situationer hvor man skal skabe ideer fx brainstorming.

De har en bred vifte af kulturelle interesser og kan lide at samle information.

De er interesserede i mennesker, fantasifulde og følsomme, stærk i kunstneriske ting, kan lide gruppearbejde, lytter med en open mind og vil have personlig feedback.

De er ofte meget kreative og er gode til at se the bigger picture og at sætte små stykker information sammen til en helhed.

Det er oftest artister, musikere, rådgivere, folk som er interesseret i kunst og det humanitære.

Assimilating

Watching and thinking

Fysiterapeout

Concise (kortfattet), logisk approach. Ideer og principper er mere vigtigt end mennesker. De skal have en klar forklaring frem for en praktisk. De foretrækker en bred vifte af information som er organiseret i et klart, logisk format. Mindre fokuseret på mennesker og mere fokuseret på ideer og abstrakte concepts. De bliver tiltrukket af logiske teorier.

Det er ofte personer inden for informatik og science karrierere. De foretrækker at læse, foredrag, analytiske modeller og at have tid til at gennemtænke opgaver.

Det er folk som arbejder med matematik eller science. De kan lide planlægning og research.

Converging

Doing and thinking

Ingeniør

Problemløsere der bruger deres viden til at finde løsninger på praktiske problemer. De foretrækker tekniske opgaver og tænker ikke på mennesker eller intraperson aspekter. Teknologiske abilities. Kan lide at eksperimentere med nye ideer, to simulate, og praktiske applications. 

De er bedst til de opgaver hvor der kun er et svar til et resultat.

Accommodation

Philosophy

Intuition frem for logik. De tager andres analyser og foretrækker en praktisk og eksperimental approach. De kan lide nye udfordringer og oplevelser og at føre deres planer ud i livet. 

De går for det meste efter mavefornemmelse frem for logik. Det er denne læringsform som størstedelen af befolkningen har.

De er ofte villige til at løbe en risiko og er spontane. De arbejder bedst under trial-and-error approach.

De arbejder ofte med tekniske jobs eller action-orintated (handlingsorinterede) jobs som sales and marketing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *