Gestalt terapi af Perls

Kant siger at vi ikke kan vide hvad der er ude i verden fordi at vores viden afhænger af vore hjerner og sanser. Vi ved ikke hvordan tingene er i sig selv men kun gennem vores oplevelser med dem. Gestalt terapi anvender disse tanker og går ud på at vi skal huske det komplekse ved menneskers oplevelser. tragedie og passion, alt er oplevet gennem det enkelte menneskes syn. Vi absorberer ikke alle lyde, billeder osv men vi skanner dem og vores hjerne udvælger et par som vi lægger mærke til. Menneskers syn på virkeligheden afhænger altså af den måde vi oplever en situation på og ikke situationen i sig selv. Mange glemmer dog dette og tager deres oplevelse af en oplevelse eller verden som “den rigtige verden”. Den eneste virkelighed som er er ens egen oplevelse af virkeligheden men ikke den virkelige, objektive virkelighed fordi at man altid vil blive påvirket af sit eget syn på det.

På dette tidspunkt mente mange, på baggrund af Freuds teori, at terapi skulle ske gennem en analyse af ens hjerne. Perls mente derimod at patienter burde være bevidste om deres egen evne til at skabe og dermed også ændre på den måde de ser verden på. Den måde som vi ser verden på er vores eget ansvar. 

Gestalt teori går altså ud på at man gennem folks indre følelser og tanker kan få dem til at ændre den måde som de ser verden på og dermed give dem en større “personal power”. Man kan kontrollere disse indre oplevelser lige meget hvordan og hvor kaotisk de ydre oplevelser er (ens miljø). De roller som vi spiller og de handlinger som vi gør er værktøjer til at ændre vores virkelighed. Man kan sige: “ingen gør dig sur, andet end dig selv”. Det er den måde den enkelte person handler på forskellige situationer fx trafikpropper eller personlige kriser. Perls kalder det at være stabil i et kaotisk miljø for “homostasis”. Han behandlede sine patienter med en integral prosseses gennem Gestalt terapi ved at lade dem fokusere på deres bevidsthed og det at være i nuet. Det at lære at være i nuet er noget af det vigtigste i denne form for behandling. I de andre former for behandling som man havde tidligere var det terapeuten som skulle manipulere patienten i en bestemt retning men med denne form for behandling er det pateinten og terapeouten som går sammen i et makkerskab for at finde ud af hvad der er galt.

En anden del af terapien er sproget. Man skal lære at bruget ordet “jeg” på en ny måde. Man skal sige det som om man har kontrollen over sig liv. Fx ved at ændre “jeg kan ikke gøre det” til “jeg vil ikke gøre det”. På den måde viser man at man har et valg og dermed er i kontrol over sine egne handlinger. Man kan også ændre burde til vil fx ved at ændre “jeg burde gå nu” til “jeg vil gå nu”. Vi skaber individuelle holdninger frem for at være styret af samfundet. Vi skal give slip på samfundets normer og skabe vores egne regler, interesser og meninger.

Mange har kritiseret de Gestalte tanker da de mente at man fokuserer for meget på den enkelte person frem for fællesskabet. Til gengæld mente støtterne af Gestalt at disse tanker var nødvendige for fællesskabet da man ikke kan danne relationer til andre hvis man ikke har styr på sig selv. 
Personer relateret til Gestalt terapi

 • Fritz Perls

 • Carl Jung

 • Max Wertheimer

 • Karen Horny

 • Carl Rogers

 • Richard Bandler

 • Immanuel Kant

Værker relateret til Gestalt  terapi

 • “Ego hunger and aggression” af Fritz

 • “Gestalt therapy verbatim” af Fritz

 • “The gestalt approach and eye witness to therapy” af Fitz

 • “Neurosis and human growth” af Horny

 • “Neurolinguistic programming” af Bandler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *