Jungs teori om achetypes

Jung var interesseret i hvordan man i forskellige dele af verden med forskellige kulturer havde fortællinger som var næsten ens i form af gamle folkesagn gennem symboler og myter. Han mente at mennesket måtte have en slags fælles hukommelse “collective memory” siden man i alle kulture bruger de samme slags symboler. Denne “hukommelse” følger med fra generation til generation. Han kalder disse symboler for “achertypes”. 

Jung mener at achertypene er hukommelse som vi alle har arvet fra vores fælles forfædre. Jung mener at der var 3 typer archetypes: the ego, the personal unconscious og the collective conscious. Han siger at egoet er vores bevidsthed syn på os selv. Det unconscious er et individs egne minder også dem som er blevet glemt eller skubbet væk. The collective unconscious er archetyperne.

Vi indeholder alle en vis grad af hver archertype og de kommer til udtryk gennem fx litteratur og kunst. Vi kan genkende de forskellige archertypes og får den følelse som vi associere med den. Selvom alle mennesker indeholder en del af hver achertypes viser vi for det meste kun nogen udvalgte af dem til omverdenen alt afhængig af situationen. Den archertype som vi viser verden kalder Jung for the persona. Han mener at vi til at starte med består af både maskuline og feminine dele men at vi på et tidspunkt bliver hele og på den måde vender halvdelen af vores potientiale ryggen. Dog kan vi stadig nå ind til enten vores maskuline eller feminine side gennem archertypes. The Animus er den maskuline side i en feminin person og Anima er den feminine side i en maskulin person. Disse archertypes hjælper os med at forstå det andet køn. De reflektere dog den traditionelle opfattelse af det andet køn. I vores kultur ser vi The Animus som ”en rigtig mand”. Det er ham med de store muskler, ham som leder soldaterne, ham som tænker logisk og ham som er romantisk. Anima ses som en nymfe, en jomfru, en som er spontan og i et med naturen. Vi ser hende som Eva eller som Marylin Monroe. Det er disse steriotyper som vi har omkring det at være mandelig eller kvindelig. Jung beskriver den del af vores personlighed som vi ikke vil vise til andre som ”the shadow”. Det er den som repræsentere vores hemmeligheder, vores repressed minder og de ting som vi skammer os over ved os selv. Vi ser fx denne person i biblen som djævlen. Jung beskriver også en del af vores personlighed som ”the true self” som er en blandingen af de forskellige aspekter af vores personlighed. Ifølge Jung er meningen med menneskelivet at opdage en ”self-realization” som man kan opnå gennem sit true self. Når man er fuldt ”realised” er man fuld af visdom og man kan blive spirituel. 

Ifølge Jung er drømme en dialog mellem vores ubevidste og vores ego og vores collective conciousness og at archetyperne fungerer som symboler. Fx kan visdom repræsenteres med en lærer, en læge eller en forældre.

Personer relateret til Jungs archetypes

  • Carl Jung

  • Sigmund Freund

  • Pierre Janet

  • Joseph Cambell

  • John Bowlby

Værker om Jungs archetypes

  • “Symbols of transformation” af Jung

  • “The archetypes and the collective unconscious” af Jung

  • “On nature of dreams” af Jung

  • “The interpretation of dreams” af Freund

  • “Hero with a thousand faces” af Cambell

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *